კოსმოსი

კოსმოსი არის ბოლო ზღვარი და LEGO® კომპლექტები შეიძლება აღმოჩნდეს პირველი საზღვარი კოსმოსის შესწავლაში! ერთი პატარა ნაბიჯი ადამიანისთვის, ერთი გიგანტური ნახტომი ჩვენი დიდი კოსმოსური ნაკრებებისთვის!

Filter