9-12 წელი

9-12 წლის ბავშვებისთვის უფრო დიდი ნაკრები მოითხოვს მეტ მოთმინებას, მაგრამ ამასთანავე იწვევს თვითრეალიზებისა და თავდაჯერების უფრო დიდი გრძნობასა და მეტი დროის გატარებას თამაშისა და აწყობისათვის.

Filter