1-3 წელი

განავითარეთ შესანიშნავი მოტორული უნარები, გააძლიერეთ ფანტაზია და სიყვარული კრეატიულობისადმი LEGO® კომპლექტების საშუალებით თქვენი 1-3 წლის ბავშვებისთვის.

Filter